Služby

Ve mzdové oblasti nabízím komplexní zpracování mezd (outsourcing mezd) pro všechny typy společností, a to od akciových, přes společnosti s.r.o., až po různé spolky či družstva. Externí zpracování mezd znamená pro každého klienta řadu výhod, ke kterým patří zejména úspora nákladů na vlastní mzdovou účetní. Dalšími výhodami je zamezení úniku informací a utajení výše mezd, soulad s legislativou, správnost všech výpočtů a také spolupráce externí mzdové účetní s finančními i dalšími státními orgány. Neváhejte mě kontaktovat a zajistěte si spolehlivé zpracování mezd pro své zaměstnance.

Přehled služeb

 • Správa seznamu zaměstnanců pro účely zpracování mzdové agendy.
 • Výpočet evidence hrubé a čisté mzdy souvisejících daní a odvodů.
 • Výpočet a evidence dávek nemocenského pojištění.
 • Zpracování výplatních pásek, tisk výplatních pásek.
 • Evidence nároku na dovolenou a její čerpání na základě podkladů.
 • Zpracování a správa evidenčních, mzdových a zápočtových listů.
 • Zpracování a správa evidenčních listů důchodového pojištění.
 • Příprava výplatních pásek pro distribuci dle výplatních středisek.
 • Zpracování přehledů a sestav v elektronické podobě podle zadání odběratele.
 • Zpracování elektronických platebních příkazů.
 • Zpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti.
 • Veškeré statistiky související se mzdovou agendou (+ hlášení ČSÚ/Trexima zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem, včetně kontrol.
 • Příprava potvrzení pro pracovněprávní a soukromé účely zaměstnanců.
 • Zpracování veškerých podkladů pro dotace při zaměstnávání osob se ZP, ZTP ( vč. Žádostí o poskytnutí dotace)

Mzdy zpracovávám v programu VEMA

mzdy - komplexní zpracování mezd