Evidence DPH

Daňová evidence k DPH musí od roku 2016 obsahovat více údajů než dříve kvůli zavedení kontrolního hlášení. Tento požadavek respektuji, abych mohla sečíst zvlášť plnění, která budu uvádět v kontrolním hlášení kumulativně. U plnění, která budu uvádět jednotlivě, zase musím zachycovat i DIČ, původní číslo daňového dokladu a datum povinnosti přiznat DPH.

Náležitosti evidence pro DPH

Evidence pro účely DPH musí obsahovat veškeré údaje vztahující se k daňovým povinnostem, a to v členění, abych mohla sestavit daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a případně i souhrnné hlášení.

Plátce DPH musí navíc vyhovět zákonu o dani z přidané hodnoty, takže do evidence musím přidat sloupce uskutečněných a přijatých plnění podle zákona o DPH.

Podnikatel, plátce DPH, má při nákupu nárok na odpočet daně, která je obsažena v zaplacené ceně. Při nákupu proto eviduji tzv. přijatá zdanitelná plnění, tj. DPH na vstupu. Nárok na odpočet daně ve prospěch podnikatele prokazuji daňovým dokladem, který při nákupu vystaví prodejce, také plátce DPH. 

Nezávazná poptávka