Daňová evidence

Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů. Dále vedu také údaje o majetku a závazcích. Daňová evidence je v podstatě velmi zjednodušenou a zredukovanou formou účetnictví. Podle novely zákona o účetnictví je termín „daňová evidence“ novým označením pro bývalé jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

V rámci daňové evidence nabízím vedení následující dokumentace:

  • kniha příjmů a výdajů
  • karty dlouhodobého majetku
  • karty zásob
  • karty rezerv
  • karty pro zapisování nepeněžních transakcí
  • mzdová evidence
  • pokladní kniha
  • evidence stálých plateb
  • kniha jízd

Nezávazná poptávka