Daňová přiznání

V rámci této činnosti podávám přiznání k DPH za zdaňovací období, kterým může být kalendářní čtvrtletí nebo měsíc. Z hlediska zákona o DPH není plně rozhodující uskutečnění samotné platby, ale datum uskutečněného zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu. Zpravidla k tomu používám faktury. Jelikož to však nelze plně zachytit v deníku příjmů a výdajů, vedu proto pomocnou evidenci k DPH, která odpovídá daňovým předpisům.

Pro podání daňových využívám možnosti zjednodušení, které umožňuje Finanční správa. Daňová přiznání proto odevzdávám příslušnému Finančnímu úřadu elektronicky. Povinně elektronicky musí daňové přiznání podávat všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Daňové přiznání online znamená pro podnikatele a zejména pro mne úsporu času, neboť odpadá

Nezávazná poptávka